BỘ ĐO NỒNG ĐỘ KH CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT KH/ALKALINITY TEST KIT

400.000

Salifert KH/Alk Test Kit giúp chúng ta đo được nồng độ KH trong bể san hô một cách chính xác để có thể dễ dàng kiểm soát chỉ số KH mong muốn.

  • Bộ đo nồng độ KH Salifert Alkalinity Test đo đạc chính xác đến 0,1 meq / L hoặc 0,3 dKH
  • Sự thay đổi màu sắc là rất rõ ràng, có thể phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng.
  • Bộ dụng cụ có thể thực hiện khoảng. 100 – 200 lần thử
Bộ đo nồng độ KH bể cá cảnh biển Salifert KH Alkalinity test kit
BỘ ĐO NỒNG ĐỘ KH CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT KH/ALKALINITY TEST KIT