THUỐC TRỊ TẢO ĐỎ CYANO CHEMICLEAN – API

650.000

  • Chemi Clean giúp loại bỏ an toàn tảo đỏ Cyano trong hồ cá biển.
  • Chemi Clean cho đến nay là sản phẩm được người chơi yêu thích nhất để loại bỏ tảo đỏ cyano trong hồ cá biển. Với thành phần cực kỳ an toàn sẽ không gây hại cho vật nuôi trong bể, và loại bỏ tảo đỏ cyano trong vòng 48 giờ.
THUỐC TRỊ TẢO ĐỎ CYANO CHEMICLEAN – API