BỘ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHOSPHATE (PO4 TESTKIT) – API

255.000

  • Bộ Testkit Phosphate API giúp kiểm tra hàm lượng phốt phát trong bể cá tép và thủy sinh. Dùng được cho cả bể nước mặn.
  • Phosphate có thể xâm nhập vào bể từ nguồn nước máy, chất thải của cá tép, các chất hữu cơ bị phân hủy như thức ăn thừa và tảo chết… Lượng phốt phát dư thừa làm bùng phát tảo hại và tảo nước xanh không mong muốn, ngoài ra còn ức chế sự phát triển của san hô trong bể nước mặn.
  • Kiểm tra nồng độ Phosphate từ 0 đến 10 ppm để bạn có thể dễ dàng theo dõi tình trạng nước hồ cá của mình và có thể được sử dụng cho cả hồ cá nước ngọt và nước mặn.

Hết hàng

BỘ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG PHOSPHATE (PO4 TESTKIT) – API

Out of stock