TROPIC MARIN ELIMI PHOS 200G

TROPIC MARIN ELIMI PHOS 200G dạng hạt có hiệu quả cao để loại bỏ phốt phát trong bể cá cảnh biển.

Liều dùng:

  • Hãy bắt đầu với 100g ELIMI – PHOS cho 500 lít đặt ở nơi lưu thông nước mạnh.
  • Sau đó tăng từ từ đến mức tối đa: 100g ELIMI – PHOS cho 200 lít nước