AF NITRAPHOS MINUS 2000ML – AQUAFOREST

  • NitraPhos Minus là một công thức sinh học độc đáo giúp loại bỏ nitrat, nitrite và phosphate khỏi bể cá. Nó kích hoạt sự trao đổi chất ở nhiều loại vi khuẩn, kiểm soát và loại bỏ các chất dinh dưỡng dư thừa.
  • NitraPhos Minus cải thiện tình trạng chung của san hô, cải thiện màu sắc và tăng trưởng tốt hơn.