AF PRO BIO F 25G – AQUAFOREST

  • Sản phẩm chứa một thành phần độc đáo của vi khuẩn probiotic đông khô và nuôi dưỡng để tạo điều kiện cho chúng nhân lên.
  • Pro Bio F đặc biệt được khuyên dùng cho các bể cá nhỏ, trong đó việc lắp đặt bộ lọc bằng polyme là không thể thực hiện được hoặc khó hơn nhiều. Nó có thể thay thế việc quản lý VSV hoặc các nguồn carbon khác.