AF LIFE SOURCE 1000ML – AQUAFOREST

1.280.000

  • AF Life Source 100% có nguồn gốc từ vùng nước sạch nhất Thái Bình Dương – từ Fiji.
  • Sản phẩm hoàn hảo như một bộ đệm để tăng cường vi sinh trong bể cá nước mặn. Ổn định sinh học là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của san hô. Sử dụng AF Life Source  cung cấp cho san hô các thành phần và khoáng chất có nguồn gốc từ môi trường tự nhiên

Liều dùng: Bổ sung 10ml AF Life Source cho mỗi 100L ( 27 US Gal) tối thiểu một lần một tuần

Cho phép đặt hàng trước

Aquaforest - Khoáng dinh dưỡng cho bể san hô AF Life Source 1000ml
AF LIFE SOURCE 1000ML – AQUAFOREST

Available on backorder