AF ZEO MIX 5000ML – AQUAFOREST

Aquaforest Zeo Mix 5000ml là  là sự pha trộn đặc biệt tạo môi trường zeolite được chọn lọc sẽ giúp kiểm soát amoniac và loại bỏ các yếu tố không mong muốn khác khỏi bể cá nước ngọt và nước mặn.

Liều dùng: Sử dụng 100ml AF Zeo Mix mỗi 100L nước. Lưu lượng được đề nghị là 300-500L/h.

Zeolite không cần lắc nên được sử dụng trong lò phản ứng cũng như trong túi lưới lọc hoặc tất.