BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO2 CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT NITRITE TEST KIT

350.000

Bộ đo nồng độ NO2 Salifert Nitrate Test đo đạc chính xác đến từng 5mg/l và có dung sai khoảng 10 mg/l

Cho phép đặt hàng trước

BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO2 CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT NITRITE TESTKIT
BỘ ĐO NỒNG ĐỘ NO2 CHO BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT NITRITE TEST KIT

Available on backorder