KORALLEN ZUCHT VẬT LIỆU ZEOVIT – ZEOVIT FILTER MEDIA 1000ML

390.000

Vật liệu ZEOvit Korallen Zucht là một hỗn hợp cân bằng độc đáo của zeolite ​​và là một trong “Big Four” (ZEOvit, ZEObak, ZEOfood, ZEOstart) cần thiết cho hệ thống dinh dưỡng cực thấp ZEOvit tiêu chuẩn.

Hệ thống yêu cầu 1 lít vật liệu ZEOvit trên 400L (100 gallon) nước và nên được thay thế sau mỗi 6-12 tuần tùy thuộc vào lượng dinh dưỡng.

Cho phép đặt hàng trước

Vật liệu lò ZEO Korallen Zucht ZEOvit Filter Media 1000ml
KORALLEN ZUCHT VẬT LIỆU ZEOVIT – ZEOVIT FILTER MEDIA 1000ML

Available on backorder